آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: احمد آيت اللهي
رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه: مباني فقهي و حقوقي سن بلوغ وموانع ومشكلات ناشي از اجراي ماده 1210 قانون مدني ايران
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما: آيت اله دكترموسوي بجنوردي
استاد مشاور: دكتر سيدمهدي عمراني
استاد داور: محمودرضا خاوري
تاریخ دفاع: 26 شهریور 1380