آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

صفحه: () 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...858 ()
نگارنده: محمد احمدي
رشته تحصیلی: مديريت علوم بانکی
عنوان پایان نامه: تحليلي ازعملكرد بانك مركزي دررابطه بابودجه دولت ,شناخت مشكلات طي سالهاي77-1369 وارائه راه حلها
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما: دكتررحيم رحيم زاده اسكوئي
استاد مشاور: دكتريوسف فرجي
استاد داور: دكترعبداله طاهري
تاریخ دفاع: 22 تیر 1379
صفحه: () 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...858 ()