آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

صفحه: () 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...858 ()
نگارنده: فرزاد احمدي يركي
رشته تحصیلی: مديريت علوم بانکی
عنوان پایان نامه: ارزيابي مديريت دارائي وبدهي ارزي سيستم بانكي(موردمطالعه سپرده هاي ارزي بانك ملي ايران)
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما: دكترسيداحمدرضا جلالي نائيني
استاد مشاور: دكتر محمود ختائي
استاد داور: مهندس شاهين شايان آراني
تاریخ دفاع: 30 بهمن 1379
صفحه: () 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...858 ()