آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: فرزاد احمدي يركي
رشته تحصیلی: مديريت علوم بانکی
عنوان پایان نامه: ارزيابي مديريت دارائي وبدهي ارزي سيستم بانكي(موردمطالعه سپرده هاي ارزي بانك ملي ايران)
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما: دكترسيداحمدرضا جلالي نائيني
استاد مشاور: دكتر محمود ختائي
استاد داور: مهندس شاهين شايان آراني
تاریخ دفاع: 30 بهمن 1379