آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: سيدمحمدعلي فرح بخش محمدي
رشته تحصیلی: مديريت علوم بانکی
عنوان پایان نامه: بررسي ارتباط بين اطلاعات اعتباري و مطالبات معوق بانك ( مطالعه موردي بانك ملي ايران )
چکیده فارسی: سيستم بانكي در هر كشوري بعنوان واسطه مالي بين سپرده گذاران و متقاضيان تسهيلات عمل مي كند و با استفاده از منابع خود و سپرده هاي مردم مبادرت به اعطاي تسهيلات و يا گشايش اعتبار مي نمايد .
در ايران نيز شبكه بانكي و موسسات اعتباري ، بدليل توسعه نيافتگي بازار سرمايه ، نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي كند . براي جذب و جلب وجوه پس اندازها و استفاده از آنها در تامين مالي برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت اقتصادي ، بايد طرح ها و پروژه ها سودآور باشند . بنابراين نهادهاي اعتباري در تخصيص تسهيلات بايد مصلحت و نفع سپرده گذاران را مدنظر قراردهند . در پايان نامه حاضر سعي شده تا ارتباط بين اطلاعات اعتباري متقاضيان تسهيلات و مانده مطالبات معوق بانك مورد بررسي قرارگيرد و از اين طريق راهكاري هرچند كوچك در تخصيص بهينه منابع مالي بانك ارائه نمايد .
چکیده انگلیسی: In any country, banking system acts as a financial mediator between depositors and demanders of facilities. By utilizing its recourses and people’s deposits, banking system gives facilities or open letters of credit. In Iran also, due to the undeveloped capital market, banking network and credit institutions play an important role in the economy of the country. In order to attract and absorb savings and utilize them to finance the mid and long term economic programs, projects and plans must be profitable. Therefore, in granting facilities, credit institutions must observe depositors’ concern and interests.
In the present dissertation, it has been tried to study the relationship between the facility demanders’ credit information and the balance of the outstanding loans of the bank. Through this process, a solution, although minor, for the optimum bank financial resource allocation is presented.
استاد راهنما: دكترحميد برهاني
استاد مشاور: دكتريوسف فرجي
استاد داور: حسين حشمتي مولائي
تاریخ دفاع: 30 شهریور 1380