آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: حسن آزادي
رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه: قرارداد پشتوانه تخصيص تسهيلات بانكي
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما: دكتر محمود عرفاني
استاد مشاور: دكتر اميرحسين فخاري
استاد داور: دكتر محمد حسين قائم مقام فراهاني
تاریخ دفاع: 30 تیر 1380