آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: جواد ابراهيمي
رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه: بررسي حقوقي عقد اجاره به شرط تمليك واجراي آن دربانك كشاورزي
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما: دكتر محمود عرفاني
استاد مشاور: دكتر اسداله امامي
استاد داور: دكتر ايرج گلدوزيان
تاریخ دفاع: 30 شهریور 1380