آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

صفحه: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...858 ()
نگارنده: جواد ابراهيمي
رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه: بررسي حقوقي عقد اجاره به شرط تمليك واجراي آن دربانك كشاورزي
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما: دكتر محمود عرفاني
استاد مشاور: دكتر اسداله امامي
استاد داور: دكتر ايرج گلدوزيان
تاریخ دفاع: 30 شهریور 1380
صفحه: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...858 ()