آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

صفحه: () 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...858 ()
نگارنده: عليرضا خطيب
رشته تحصیلی: مديريت علوم بانکی
عنوان پایان نامه: پژوهش درنارسائيهاي موجوددراركان بانكها
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما: دكترمهدي ايران نژادپاريزي
استاد مشاور: دكترفتح اله ميرزاباقري
استاد داور: پرويز ساسان گهر
تاریخ دفاع: 16 تیر 1373
صفحه: () 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...858 ()