آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: ناصر سيفان
رشته تحصیلی: حسابداری
عنوان پایان نامه: ارزيابي توان مالي بانك صنعت و معدن با استفاده از تجزيه و تحليل صورت جريانهاي نقدي
چکیده فارسی:
چکیده انگلیسی:
استاد راهنما: دكتر احمد مدرس
استاد مشاور: دكتر محمدقسيم عثماني
استاد داور: اكبر سلامتيان
تاریخ دفاع: 8 آذر 1379