آرشیو پایان نامه ها

در این بخش می توانید به آرشیو پایان نامه ها دسترسی داشته باشید

نگارنده: نعمت اله بردبار
رشته تحصیلی: حقوق خصوصي
عنوان پایان نامه: بررسي فقهي وحقوقي چهارقرارداد بانكي(مضاربه- مشاركت مدني- فروش اقساطي-بيع دين)
چکیده فارسی: شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا به دو گروه عقود مشارکتی و عقود مبادله ای تقسیم می شود که در این پروژه مشارکت مدنی و مضاربه از گروه عقود مشارکتی و فروش اقساطی و بیع دین از گروه عقود مبادله ای مورد پژوهش قرار گرفته است .
الف – مضاربه ، عقدی است که به موجب آن یک نفر(عامل)با سرمایه ی دیگری (مالک) اقدام به انجام فعالیت تجارتی می نماید و سود حاصل شده بین طرفین طبق توافق قبلی تقسیم می گردد . عامل می تواند سرمایه ی مورد مضاربه را بر حسب نیاز، به تدریج یا یک جا دریافت کند.
ب - مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن آورده ی نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص متعدد به نحو مشاع ، به منظور انتفاع ، طبق قرارداد . این قرارداد در غالب بخشهای اقتصادی از جمله : بازرگانی ، صنعت و معدن و خدمات ، کاربرد دارد.
ج- فروش اقساطی که از مصادیق عقد بیع است یکی از شکل های مشروع معاملات می باشد. از بارزترین اقسام بیع نسیه ، فروش به اقساط(فروش اقساطی) است که در بانکداری ایران تحت عناوین فروش اقساطی مسکن، صنعت و معدن ، لوازم یدکی و ابزار کار تقسیم می شود.
د- در بیع دین اشخاص کالاهای مورد نیاز خود را با صدور سفته یا براتی ، با سررسید معین به صورت نسیه خریداری می کنند . فروشندگان سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده و تنزیل می کنند . در بیع دین امضا کننده ی سفته ها و تنزیل کننده ی آن هر دو باید معتبر باشند . سررسید این نوع تسهیلات یک سال است ، و تنها آن دسته از اسناد و اوراق بهادار که مفاد آنها حاکی از بدهی حقیقی ناشی از معاملات تجاری نسیه باشد ، می تواند موضوع بیع دین قرار گیرد . اسناد تضمینی و اوراق پیش فروش کالا و خدمات و اسناد صوری و دوستانه ، قابل قبول نخواهد بود .
چکیده انگلیسی: The method of granting facilities by the system of banking without usury is divided into two groups: (1) partnership contracts, and (2) exchanging contracts.
In this project, the research has been done on civil partnership and bailment group (1), and sale on installments and sale on debt in group (2).

A. Bailment is a contract by which an agent with the capital of the owner starts a commercial activity and the gained profit, according to previous agreement, is divided between each other. The agent can receive the bailment capital at once or gradually.

B. Civil partnership is mixing jointly the cash and non-cash contribution of different individuals, in order to benefiting, according to contract. This contract is used in most commercial aspects as: commerce technology, mine and services.

C. sale on installments which is of proofs of sale contract is a form of legal trade. It is of the most evident sorts of sale on credit, which, in Iranian banking is divided in to: housing, technology and mine, and accessory and work tools sale on installments.

D. in sale on debts, individuals by their goods on credit by issuing drafts and bills of exchanges in due dates. Salespersons took the draft to the bank to discount in buyers credit account. In sale on debt signers of drafts and discounter should be authentic. The due date of these kinds of facilities is one year, and the subject of sale on debt is the only documents and negotiable instruments that their contents show the rightful liability caused by commercial deals of credit. Letters of guarantee, short sale papers for goods and services, and superficial and friendly documents are not acceptable.

Key words
A) Owner – agent. Capital. Benefit. Act. Bailment of capital. B) Civil partnership. Company. partners. Contribution. Object of company. Property belonging.To the partnership dissolution. Liquidation.
C) Credit sale. Installment sale. By installment parties of contracts. Making an owner. Substance. Object of sale.
D) Sale. Debt. Discount. Usury.
استاد راهنما: دكترسيدعلي اصغرهدايتي
استاد مشاور: دكترهادي اسماعيل زاده
استاد داور: حجت الاسلام سيدعباس موسويان
تاریخ دفاع: 27 آبان 1383