خبرهای سایت

نصب برنامه پیام رسان سروش- .ورودی های نیمسال اول سال تحصیلی 98- 1397

 
عکس سپیده مظفری
نصب برنامه پیام رسان سروش- .ورودی های نیمسال اول سال تحصیلی 98- 1397
از سپیده مظفری در چهارشنبه، 11 مهر 1397، 10:57 صبح
 

دانشجویان گرامی لطفا نسبت به نصب برنامه پیام رسان سروش به منظور اطلاع رسانی در خصوص امور مربوط به دانشجویان مجازی قدام نمایید. تا دایره آموزش مجازی بتواند شما را عضو گروه ایجاد شده در برنامه پیام رسان سروش نماید.

لازم به ذکر است  که هرگونه اطلاع رسانی در خصوص امور مربوط به دانشجویان مجازی از طریق گروه ایجاد شده انجام می شود.