خبرهای سایت

دریافت شماره دانشجویی

 
عکس آذر پاداش املشي
دریافت شماره دانشجویی
از آذر پاداش املشي در شنبه، 6 مهر 1398، 11:40 صبح
 

دانشجویان محترم برای دریافت شماره دانشجویی فایل پیوست را دریافت نمایید. لطفا پس از وارد شدن به سامانه رمز عبور خود را تغییر دهید.