خبرهای سایت

آگهی‌ها و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
محل برگزاری امتحان پایان ترم دانشجویان مجازی و دارندگان مدارک غیرمرتبط- واحد تهران عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
شنبه، 23 دی 1396، 2:28 عصر
قابل توجه دانشجویان دارندگان مدارک غیرمرتبط عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
شنبه، 23 دی 1396، 9:16 صبح
برنامه امتحانی دانشجویان دوره کاردانی مجازی و دارندگان مدارک غیرمرتبط نیمسال اول97- 1396 عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
چهارشنبه، 20 دی 1396، 2:40 عصر
محل تشکیل کلاسهای رفع اشکال دانشجویان مجازی و دارندگان مدارک غیرمرتبط مورخ1396/10/11 عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
یکشنبه، 10 دی 1396، 9:25 صبح
محل تشکیل کلاسهای رفع اشکال دانشجویان مجازی و دارندگان مدارک غیرمرتبط مورخ 1396/10/06 عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
چهارشنبه، 6 دی 1396، 8:51 صبح
محل تشکیل کلاسهای رفع اشکال دانشجویان مجازی و دارندگان مدارک غیرمرتبط عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
شنبه، 2 دی 1396، 2:25 عصر
تغییر روز کلاس رفع اشکال حسابداری صنعتی 1 عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
شنبه، 2 دی 1396، 10:24 صبح
آدرس واحدهای تهران و شهرستان مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
پنج‌شنبه، 23 آذر 1396، 11:45 صبح
برگزاری دومین جلسه کلاسهای رفع اشکال دانشجویان مجازی و دارندگان مدارک غیرمرتبط عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
پنج‌شنبه، 23 آذر 1396، 9:29 صبح
نصب برنامه پیام رسان سروش عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
چهارشنبه، 8 آذر 1396، 10:20 صبح
ایجاد گروه آموزش مجازی برای اطلاع رسانی در خصوص امور مربوط به دانشجویان دوره مجازی و دارندگان مدارک غیرمرتبط عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
پنج‌شنبه، 25 آبان 1396، 11:58 صبح
لینک ضبط شده کلاس های رفع اشکال عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
شنبه، 20 آبان 1396، 4:33 عصر
محل تشکیل کلاس های رفع اشکال دانشجویان مجازی روز پنج شنبه مورخ 1396/08/11 عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
چهارشنبه، 10 آبان 1396، 5:45 عصر
تغییر برنامه امتحانی دانشجویان دوره کاردانی مجازی و دارندگان مدارک غیرمرتبط - نیمسال اول 97-1396 عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
چهارشنبه، 10 آبان 1396، 2:15 عصر
برگزاری محل کلاس های رفع اشکال مورخ 1396/08/10 عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
سه‌شنبه، 9 آبان 1396، 7:23 عصر
آدرس واحدهای تهران و شهرستان مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
یکشنبه، 7 آبان 1396، 4:30 عصر
برنامه رفع اشکال دانشجویان مجازی و دارندگان مدارک غیرمرتبط عکس سپیده مظفری سپیده مظفری 0 سپیده مظفری
یکشنبه، 7 آبان 1396، 4:18 عصر
نمره حسابداری بانکی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
دوشنبه، 30 مرداد 1396، 3:26 عصر
نمره بانکداری الکترونیک در مدیریت نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
چهارشنبه، 18 مرداد 1396، 8:53 صبح
نمره بانکداری خارجی 2 نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
چهارشنبه، 11 مرداد 1396، 9:13 صبح
نمره بانکداری خارجی 1 نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
چهارشنبه، 11 مرداد 1396، 9:12 صبح
نمره بانکداری داخلی 1 نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
یکشنبه، 8 مرداد 1396، 5:51 عصر
نمره اصول تنظیم و کنترل بودجه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
شنبه، 7 مرداد 1396، 12:06 عصر
نمره اصول حسابداری 1 نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
شنبه، 7 مرداد 1396، 12:05 عصر
نمره درس آمار و کاربرد آن در مدیریت نیمسال دوم 96-1395 دانشجویان مجازی عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
سه‌شنبه، 3 مرداد 1396، 2:50 عصر
نمره بانکداری داخلی 2 نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
سه‌شنبه، 3 مرداد 1396، 9:26 صبح
نمره کلیات علم اقتصاد نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
یکشنبه، 1 مرداد 1396، 3:33 عصر
نمره کلیات حقوق نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
شنبه، 31 تیر 1396، 3:53 عصر
نمره مبانی سازمان و مدیریت نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
شنبه، 31 تیر 1396، 3:39 عصر
نمره زبان نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
سه‌شنبه، 27 تیر 1396، 11:58 صبح
اطلاعیه: جابجایی کلاس بانکداری الکترونیک با درس حسابداری بانکی عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
چهارشنبه، 10 خرداد 1396، 12:30 عصر
مهم: کانال تلگرامی دانشجویان مجازی مؤسسه عالی بانکداری عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
چهارشنبه، 3 خرداد 1396، 3:19 عصر
برنامه رفع اشکال دانشجویان (ویدئو کنفراس) عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
دوشنبه، 1 خرداد 1396، 3:41 عصر
مهم: غیبت غیرموجه در جلسه امتحانی عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
سه‌شنبه، 24 اسفند 1395، 11:27 صبح
برگه تجدید نظر دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
چهارشنبه، 4 اسفند 1395، 9:27 صبح
مشاهده شماره دانشجویی دارندگان مدارک غیرمرتبط ورودی نیمسال دوم 96-1395 عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
یکشنبه، 1 اسفند 1395، 10:50 صبح
نمره زبان تخصصی نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
یکشنبه، 24 بهمن 1395، 3:49 عصر
آدرس و شماره تلفن شعب مؤسسات در واحدهای شهرستان عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
چهارشنبه، 22 دی 1395، 2:36 عصر
نحوه رفع خطای دسترسی به آرشیوکلاس های آنلاین عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
چهارشنبه، 8 دی 1395، 3:04 عصر
توجه: آموزش استفاده از کلاس های رفع اشکال آنلاین عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
سه‌شنبه، 30 آذر 1395، 10:34 صبح
تنظیمات و نرم افزارهای مورد نیاز عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
چهارشنبه، 3 شهریور 1395، 12:48 عصر
درباره آموزش مجازی موسسه بانکداری عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
چهارشنبه، 20 مرداد 1395، 5:12 عصر
سوالات متداول عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
چهارشنبه، 20 مرداد 1395، 5:09 عصر
آئین نامه ها و فرم ها عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
چهارشنبه، 20 مرداد 1395، 5:09 عصر
راهنما و پشتیبانی عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
چهارشنبه، 20 مرداد 1395، 5:09 عصر
تماس با ما عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
چهارشنبه، 20 مرداد 1395، 5:07 عصر