خبرهای سایت

آگهی‌ها و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
نمره زبان نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
سه‌شنبه، 27 تیر 1396، 11:58 صبح
اطلاعیه: جابجایی کلاس بانکداری الکترونیک با درس حسابداری بانکی عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
چهارشنبه، 10 خرداد 1396، 12:30 عصر
مهم: کانال تلگرامی دانشجویان مجازی مؤسسه عالی بانکداری عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
چهارشنبه، 3 خرداد 1396، 3:19 عصر
برنامه رفع اشکال دانشجویان (ویدئو کنفراس) عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
دوشنبه، 1 خرداد 1396، 3:41 عصر
مهم: غیبت غیرموجه در جلسه امتحانی عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
سه‌شنبه، 24 اسفند 1395، 11:27 صبح
برنامه امتحانی نیمسال دوم 96-1395 دانشجویان مجازی عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
دوشنبه، 23 اسفند 1395، 9:53 صبح
نمره بانکداری الکترونیک در مدیریت نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
سه‌شنبه، 10 اسفند 1395، 9:44 صبح
برگه تجدید نظر دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
چهارشنبه، 4 اسفند 1395، 9:27 صبح
مشاهده شماره دانشجویی دارندگان مدارک غیرمرتبط ورودی نیمسال دوم 96-1395 عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
یکشنبه، 1 اسفند 1395، 10:50 صبح
نمره کلیات حقوق نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
سه‌شنبه، 26 بهمن 1395، 3:36 عصر
نمره کلیات علم اقتصاد نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
یکشنبه، 24 بهمن 1395، 3:53 عصر
نمره حسابداری بانکی نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
یکشنبه، 24 بهمن 1395، 3:53 عصر
نمره اصول حسابداری 1 نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
یکشنبه، 24 بهمن 1395، 3:52 عصر
نمره بانکداری خارجی 1 نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
یکشنبه، 24 بهمن 1395، 3:51 عصر
نمره مبانی سازمان و مدیریت نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
یکشنبه، 24 بهمن 1395، 3:51 عصر
نمره زبان تخصصی نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
یکشنبه، 24 بهمن 1395، 3:49 عصر
نمره بانکداری خارجی 2 نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
یکشنبه، 24 بهمن 1395، 3:47 عصر
نمره بانکداری داخلی 2 نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
یکشنبه، 24 بهمن 1395، 3:41 عصر
نمره بانکداری داخلی 1 نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
یکشنبه، 24 بهمن 1395، 3:39 عصر
نمره اصول تنظیم و کنترل بودجه نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 دانشجویان غیرمرتبط عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
یکشنبه، 24 بهمن 1395، 3:37 عصر
آدرس و شماره تلفن شعب مؤسسات در واحدهای شهرستان عکس مدیر سیستم3 مدیر سیستم3 0 مدیر سیستم3
چهارشنبه، 22 دی 1395، 2:36 عصر
نحوه رفع خطای دسترسی به آرشیوکلاس های آنلاین عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
چهارشنبه، 8 دی 1395، 3:04 عصر
توجه: آموزش استفاده از کلاس های رفع اشکال آنلاین عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
سه‌شنبه، 30 آذر 1395، 10:34 صبح
تنظیمات و نرم افزارهای مورد نیاز عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
چهارشنبه، 3 شهریور 1395، 12:48 عصر
درباره آموزش مجازی موسسه بانکداری عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
چهارشنبه، 20 مرداد 1395، 5:12 عصر
سوالات متداول عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
چهارشنبه، 20 مرداد 1395، 5:09 عصر
آئین نامه ها و فرم ها عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
چهارشنبه، 20 مرداد 1395، 5:09 عصر
راهنما و پشتیبانی عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
چهارشنبه، 20 مرداد 1395، 5:09 عصر
تماس با ما عکس پشتیبانی شرکت FOR پشتیبانی شرکت FOR 0 پشتیبانی شرکت FOR
چهارشنبه، 20 مرداد 1395، 5:07 عصر