خبرهای سایت

شیوه نامه برگزاری آزمون غیر حضوری مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 
عکس حسن کوهی
شیوه نامه برگزاری آزمون غیر حضوری مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
از حسن کوهی در چهارشنبه، 1 مرداد 1399، 9:06 عصر
 
دانشجویان محترم؛ 
لطفا شیوه نامه برگزاری آزمون غیر حضوری مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران را قبل شروع امتحانات پایان نیمسال تحصیلی جاری با دقت مطالعه نمایید.