نرم افزارهای مورد نیاز

برای باز کردن منبع روی http://lms.ibi.ac.ir/mod/forum/discuss.php?d=1479 کلیک کنید.